Społeczność

Ta strona pokazuje jak zorganizowana jest społeczność Redox OS i jak się po niej poruszać.

Chat

Forum

To forum najlepszy sposób na omówienie bardziej ogólnych tematów, które nie dotyczą konkretnych spraw, którymi należy się zająć w ten czy inny sposób. Możesz zarejestrować się jak w każdej innej witrynie.

GitLab

Nieco bardziej formalny sposób komunikacji z innymi twórcami Redox, ale trochę mniej szybki i wygodny jak czat. Zgłoś problem, jeśli napotkasz problemy podczas kompilacji, testowania lub po prostu chcesz omówić określony temat, czy to funkcje, styl kodu, niespójności kodu, drobne zmiany i poprawki itp.

Redox OS on Reddit

Jeśli chcesz szybko rzucić okiem na to, co się dzieje i porozmawiać o tym.

reddit.com/r/rust dla powiązanych wiadomości i dyskusji na temat Rusta.