Darowizny

Jackpot51

Jeremy Soller

Jeremy Soller jest twórcą, opiekunem i głównym programistą Redox OS. Darowizny na rzecz Jeremy’ego Sollera są traktowane jako prezent podlegający opodatkowaniu i zostaną wykorzystane według jego uznania.

Możesz przekazać mu datek pieniężny następującymi środkami:

Następujące osoby podarowały $4 lub więcej na wsparcie rozwoju Redox OS: